Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0 secs)
You searched for: subject:"ardclach"
[texts]Ainmean-aite ann an Aird Chloich Siorrachd Narainn mar fhianais air cleachdadh an fhearainn rè nan linn.
âS e paraiste gun chrìochan an làimh ris a' mhuir a thâ ann an Aird Chloich ged a tha aâ mhuir ga fhaicinn bho mòran àiteachan mu timchioll na sgìre. Chan ann ach beagan millean bhon talamh nas ìosail ri taobh na mara am faigh thu Aird Chloich ge-tà. Gheibhear ionaltraidh, coilltean, boglaichean agus monadh agus tha Uisge Ãire aâ ruith tarsainn Aird Chloich, gu tric ann an mór-ghilean creagach domhain...
Keywords: gaelic; scots; gàidhlig; nairnshire; nairn; ardclach
Downloads: 180
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Refine your search:

File formats
MP3 files
Any audio file
Movie files
Images

Related collections

opensource

Related creators

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)